LaIlahaIl_Allah

"Cihadın en üstünü, zalim idareciye karşı söylenen hak sözdür." Ahmed b. Hanbel, Mükessirin, 10716)

salaam_alaikum
Zulmedenler yakında nasıl bir inkılkapla devrileceklerini bileceklerdir. ( suara)
22-1105286959

HİTABIM SANA!

Hüseyin !
Yine mi susmayı tercih etmektesin, üzülmektesin,
Yine mi kardeşini kurşunlara verdiler, dalıp dalıp seyretmektesin
Hüznün seni kendine boğdurmasın Hüseyin !
Öğrenmelisin görmeyi,
Öğrenmelisin acımayı,bağırmayı,hıçkırarak ağlamayı
Ve ardından sokaklara adımını atmayı
Öğrenmelisin her bir acıyı, her bir zulmü
gidenlerin aşkına..
Susturulanların aşkına
zindanlara tıkılanların aşkına
dünyanın parçalanmış İslam vilayetleri aşkına
ve o beldelerde tecavüze uğramışların aşkına, onlara olan sevgin aşkına
Türkiyenin zindanlarında beyinleri çürümeye terkedilmişlerin aşkına
keşke dışarıda olsaydım da ümmetime ulaşsaydım diye iç geçirenlerin aşkına
Susma Hüseyin susma artık
Susma artık
SUSMA!!!
 

İŞTE MÜSLÜMAN BUDUR !

Müslüman,
İslâmi zihniyete
ve İslâmi nefsiyete sahip olduğu zaman,
kendinde merhameti ve sertliği,
takvayı ve nimetleri bir arada toplayabilen,
hayatı doğru bir şekilde anlayan,
gerektiği kadar dünyaya yönelen,
ahireti kazanmak için bütün gücüyle çalışan
aynı anda hem asker
hem de lider olmaya elverişli şahsiyet olur.
Ona ne dünyaya tapanların sıfatları,
ne Hint çilekeşliği (fakirliği)
ne de dünyadan elini eteğini çeken kimsenin hali etki edebilir.
O,
cihadda kahraman iken
aynı zamanda mihrabın dostudur.
Güçlü olduğunda da mütevazidir.
Liderlik ile fakihliği,
ticaret ile siyaseti bir arada barındırır.
Onun özelliklerinin en üstünü
onu yoktan yaratan yaratıcısı Allah'ın kulu olmasıdır.
Bunun için onu,
namazında huşuda,
yüreği Allah korkusu ile dolu,
boş sözlerden yüz çeviren,
zekâtını veren,
gözünü haramdan çeviren,
kendisine verilen emanetleri muhafaza eden,
ahdine vefakâr,
verdiği sözü yerine getiren
ve Allah yolunda cihad eden bir kimse olarak bulursun,
İşte Müslüman budur.
İşte mü'min budur.
İnsanı,
insanoğlunun en hayırlısı kılan,
İslâm'la yoğrulmuş İslâm şahsiyeti işte budur
(Şeyh Takiyyudin en-Nebhanî, İslam Şahsiyeti I)

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player